Česká republika neuspěla se svou žádostí o pořadatelství UNICA 2016

Česká republika neuspěla se svou žádostí o pořadatelství UNICA 2016. Světová soutěž se v roce 2016 uskuteční v Rumunsku.

Videohobby 2014/3

Ve středu 17. září 2014 vychází třetí číslo letošního roku časopisu VIDEOHOBBY. Členové ČVU jej obdrží prostřednictvím svých klubů. Z obsahu vyjímáme: zpravodajství z celostátní soutěže a dalších přehlídek neprofesionálního filmu, informace o ostatních filmových soutěžích, recenze vybraných filmů a další.

Bude v České republice v roce 2016 UNICA?

Po uskutečnění prvoplánových jednání s představiteli města Blansko a vyjasnění základních okruhů, bylo rozhodnuto, že Český výbor UNICA a město Blansko požádají kongres UNICA o pořádání světového filmového festivalu UNICA v roce 2016 v České republice.

Česká kolekce filmů na UNICA 2014

Jednotlivá občanská sdružení zaobírající se filmem, sdružená do Českého výboru UNICA - Celostátního svazu neprofesionálního filmu byla požádána, aby po ukončení krajských kol navrhla filmy do kolekce České republiky na světovou soutěž UNICA, která se v roce letošním uskuteční v Piešťanech na Slovensku, v posledním srpnovém týdnu. Sešlo se celkem osm tipů v celkové délce projekce 96,5 minuty. Kvalita filmů byla ověřena při projekci na Celostátní soutěži neprofesionálních filmů v Ústí nad Orlicí. Odborná skupina pro výběr měla k dispozici 60 minut projekce včetně tříminutových přestávek mezi filmy. Po konzultaci s porotou i s některými experty byla schválena kolekce tří filmů.

Videohobby 2014/2

Ve 23. týdnu vychází druhé číslo letošního roku časopisu VIDEOHOBBY. Členové ČVU jej obdrží prostřednictvím svých klubů. Z obsahu vyjímáme: zpravodajství z krajských přehlídek neprofesionálního filmu, informace o ostatních filmových soutěžích, recenze vybraných filmů, a další.

Český videosalon 2014 - Informace

Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby Český Videosalon 2014 se koná 13. - 14. června 2014 v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Všichni účastníci hradí při prezenci startovní poplatek 100 Kč, který zahrnuje náklady na vstup do Kulturního domu, programového průvodce, společenský večer s rautem a hudbou. Pozvaným autorům je hrazeno pouze ubytování. Stravování si hradí všichni účastníci sami (včetně pozvaných) a lze jej objednat individuálně na přiložené přihlášce - objednávce. Doprovod, spoluautoři a návštěvníci soutěže si hradí náklady na ubytování a stravování v plném rozsahu sami.

Zlaté slunce 2014 - Informace

Vážení přátelé, mladí filmaři, zveme Vás co nejsrdečněji na 61. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby – 11. ročník ZLATÉ SLUNCE - Český Videosalon 2014, který se bude konat v Ústí nad Orlicí ve dnech 12. - 13. 6. 2014. Soutěžní kategorie školních filmů A – B pro žáky základních a středních škol se uskuteční (A - základní školy, B - střední školy) v Kulturním domě (tamtéž diskuse k promítnutým filmům a vyhlášení výsledků již ve čtvrtek 12. 6. 2014 večer.)

Z jednání členské schůze ČVU-CSNF ČR dne 5. dubna 2014 v Praze

Jednání členské schůze ČVU-CANF ČR bylo svoláno na uvedený termín a proběhlo za účasti zástupců subjektů sdružených ve Svazu.

Zprávu revizní komise o činnosti ČVU za rok 2013 přednesla členka revizní komise pí Eva Oherová. Zpráva byla zpracována ke dni 22. března 2014 a obsahovala v závěru to, že hospodaření o.s. probíhalo v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. O účetnictví a finanční transakce byly schváleny pověřenými osobami.

První dopis prezidenta UNICA v roce 2014

Vážení přátelé filmu, nový rok nám nedávno začal.  A je možné očekávat, že bude stimulující - nebo alespoň tak provokativní, jako byl ten minulý. Program bodů se objevilo na programu jednání výboru a ne všechny budeme schopni připravit pro rozvažování na jednání generálního shromáždění naší organizace v závěru měsíce srpna v Piešťanech na Slovensku,. Projednání některých z těchto bodů není možné bez předchozího stanoviska národních federací. Výbor však přesto bude vytvářet všechny předpoklady pro platformu nezbytnou pro tento účel. Některé specifické položky vyvolávají potřeby pro jejich komentování.

Pages

Subscribe to Front page feed

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Blanická 4
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec