Dopis prezidenta UNICA

Vážení přátelé, dovolte, abychom vám v příloze sdělili, že Prezidentem UNICA 2015 paní Ninou Zajcevovou je potvrzeno, že se UNICA 2015  bude konat v Petrohradě od 5. do 12. září 2015 v kině Rodina a to bez ohledu na počtu účastníků...

Přání do roku 2015

Vážení přátelé neprofesionálního filmu.

Český výbor UNICA si vám všem dovoluje popřát do roku 2015 hodně zdraví, štěstí s úspěchů jak ve filmařském, tak osobním životě.

Dopis prezidenta UNICA

Vážení filmoví nadšenci,

76. světový festival UNICA v Piešťanech na Slovensku byl burácivým úspěchem. 120 filmů vytvořilo velkou šou a 230 účastníků se spojilo ke vzniku skvělé, přátelské atmosféry této akce.

Město Piešťany navíc bylo skutečným objevem se svými lázeňskými zařízeními, otevřenými prostorami, řekou Váh a místy pro pěší procházky s výzvami k návštěvě teras a řady hotelů.

Videohobby 2014/4

Právě vyšlo. Časopis ČVU pod názvem VIDEOHOBBY je nyní distribuován členským sdružením. Členové Českého výboru UNICA si tak mohou přečíst o proběhlých soutěžích a přehlídkách a seznámit se s recenzemi dalších filmů. Největší pozornost je věnována světové soutěži UNICA, která proběhla na Slovensku v Piešťanech. Tři zahraniční zpravodajové a i čeští vás zavádějí do dění světové soutěže. Do nového roku hodně zdraví a štěstí přeje vedení ČVU.

O členské schůzi Českého výboru UNICA 2014

Jednání členské schůze subjektů sdružených v ČVU-CSNF ČR se uskutečnilo v Praze dne 17. září 2014 v zasedací místnosti NIPOS-ARTAMA s následujícím programem: Informace o činnosti ČVU-CSNF ČR za dosavadní období roku 2014, Úprava Stanov sdružení - spolku, Rozprava o návrhu programu činnosti pro rok 2015, Diskuze, Závěr.

UNICA 2014 : Generální shromáždění 29. srpna v Piešťanech, Zpráva prezidenta

Vážení delegáti, dámy a pánové, nejprve bych chtěl vyjádřit své upřímné poděkování přátelům ze Slovenska za jejich příkladnou organizaci a hladký průběh 76. festivalu UNICA zde v Piešťanech.  Obzvláště mé díky jsou směrovány naší věrné přítelkyni Zuzaně Školudové, která si předsevzala před několika lety po UNICA  2007 uspořádat náš kongres ještě jednou ve své zemi a to v tomto roce.

Česká republika neuspěla se svou žádostí o pořadatelství UNICA 2016

Česká republika neuspěla se svou žádostí o pořadatelství UNICA 2016. Světová soutěž se v roce 2016 uskuteční v Rumunsku.

Videohobby 2014/3

Ve středu 17. září 2014 vychází třetí číslo letošního roku časopisu VIDEOHOBBY. Členové ČVU jej obdrží prostřednictvím svých klubů. Z obsahu vyjímáme: zpravodajství z celostátní soutěže a dalších přehlídek neprofesionálního filmu, informace o ostatních filmových soutěžích, recenze vybraných filmů a další.

Bude v České republice v roce 2016 UNICA?

Po uskutečnění prvoplánových jednání s představiteli města Blansko a vyjasnění základních okruhů, bylo rozhodnuto, že Český výbor UNICA a město Blansko požádají kongres UNICA o pořádání světového filmového festivalu UNICA v roce 2016 v České republice.

Česká kolekce filmů na UNICA 2014

Jednotlivá občanská sdružení zaobírající se filmem, sdružená do Českého výboru UNICA - Celostátního svazu neprofesionálního filmu byla požádána, aby po ukončení krajských kol navrhla filmy do kolekce České republiky na světovou soutěž UNICA, která se v roce letošním uskuteční v Piešťanech na Slovensku, v posledním srpnovém týdnu. Sešlo se celkem osm tipů v celkové délce projekce 96,5 minuty. Kvalita filmů byla ověřena při projekci na Celostátní soutěži neprofesionálních filmů v Ústí nad Orlicí. Odborná skupina pro výběr měla k dispozici 60 minut projekce včetně tříminutových přestávek mezi filmy. Po konzultaci s porotou i s některými experty byla schválena kolekce tří filmů.

Pages

Subscribe to Front page feed

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec