13. mezinárodní festival tvůrců neprofesionálního filmu Tallinn 2015

13. mezinárodní festival tvůrců neprofesionálního filmu Tallinn 2015 se uskuteční v Tallinnu. Festival organizuje Estonská asociace nekomerčního filmu (dříve Estonský svaz filmových amatérů). K účasti na soutěži jsou zváni všichni filmoví amatéři a studenti filmových škol. Počet a délky filmů od jednoho autora (klubu) nejsou limitovány.

Jarní schůzka výboru UNICA v Suceava – Rumunsko, 28. – 31. května 2015

Osm členů výboru, kteří podstoupili ještě dosti náročnou cestu do města Suceava ve čtvrtek 28. května  2015, aby tak prověřili připravenost místních organizátorů na UNICA 2016, mělo velmi vysoká očekávání. Zdá se, že letiště v Suceavě bude připraveno od příštího podzimu přijímat mezinárodní lety. A tak doplňkové tříhodinové cestování autobusem z letiště v městě Lasi nebude potřebné. Přijetí místními představiteli bylo mimořádně vřelé a organizační tým soustředěný kolem Dr. Ing. Emila Mateiase se zdá, že bude vyhovovat všem požadavkům.

Videohobby 2015/2

Vážení filmaři, právě vychází další číslo VIDEOHOBBY, které popisuje jednotlivá krajská kola Celostátní soutěže neprofesionálního filmu. Dále přibližuje soutěže Střekovská kamera. Mladá kamera, Vrážská kamera. Přináší i pohled do mládežnické filmové tvorby. Kamerman dlovenských filmů a televizí píše další část "kompozicí filmového záběru". Připojeny jsou i Rozbory dvou filmů.

O členské schůzi Českého výboru UNICA

Jednání členské schůze subjektů sdružených v ČVU-CSNF ČR se uskutečnilo v Praze dne 1. dubna 2015 v ČKK. Hlavním cílem bylo zhodnotit činnost za uplynulý rok 2014 a připravit si úkoly na letošní rok 2015.

Videohobby 2015/1

Vyšlo první číslo VIDEOHOBBY roku 2015. Seznamte se s proběhlými soutěžemi a přehlídkami, které se uskutečnily v závěru roku 2014, přečtěte si o kompozici obrazu od doc. Szomolanyiho, seznamte se s rozbory některých neprofesionálních filmů.

Dopis prezidenta UNICA

Vážení přátelé, dovolte, abychom vám v příloze sdělili, že Prezidentem UNICA 2015 paní Ninou Zajcevovou je potvrzeno, že se UNICA 2015  bude konat v Petrohradě od 5. do 12. září 2015 v kině Rodina a to bez ohledu na počtu účastníků...

Přání do roku 2015

Vážení přátelé neprofesionálního filmu.

Český výbor UNICA si vám všem dovoluje popřát do roku 2015 hodně zdraví, štěstí s úspěchů jak ve filmařském, tak osobním životě.

Dopis prezidenta UNICA

Vážení filmoví nadšenci,

76. světový festival UNICA v Piešťanech na Slovensku byl burácivým úspěchem. 120 filmů vytvořilo velkou šou a 230 účastníků se spojilo ke vzniku skvělé, přátelské atmosféry této akce.

Město Piešťany navíc bylo skutečným objevem se svými lázeňskými zařízeními, otevřenými prostorami, řekou Váh a místy pro pěší procházky s výzvami k návštěvě teras a řady hotelů.

Videohobby 2014/4

Právě vyšlo. Časopis ČVU pod názvem VIDEOHOBBY je nyní distribuován členským sdružením. Členové Českého výboru UNICA si tak mohou přečíst o proběhlých soutěžích a přehlídkách a seznámit se s recenzemi dalších filmů. Největší pozornost je věnována světové soutěži UNICA, která proběhla na Slovensku v Piešťanech. Tři zahraniční zpravodajové a i čeští vás zavádějí do dění světové soutěže. Do nového roku hodně zdraví a štěstí přeje vedení ČVU.

O členské schůzi Českého výboru UNICA 2014

Jednání členské schůze subjektů sdružených v ČVU-CSNF ČR se uskutečnilo v Praze dne 17. září 2014 v zasedací místnosti NIPOS-ARTAMA s následujícím programem: Informace o činnosti ČVU-CSNF ČR za dosavadní období roku 2014, Úprava Stanov sdružení - spolku, Rozprava o návrhu programu činnosti pro rok 2015, Diskuze, Závěr.

UNICA 2014 : Generální shromáždění 29. srpna v Piešťanech, Zpráva prezidenta

Vážení delegáti, dámy a pánové, nejprve bych chtěl vyjádřit své upřímné poděkování přátelům ze Slovenska za jejich příkladnou organizaci a hladký průběh 76. festivalu UNICA zde v Piešťanech.  Obzvláště mé díky jsou směrovány naší věrné přítelkyni Zuzaně Školudové, která si předsevzala před několika lety po UNICA  2007 uspořádat náš kongres ještě jednou ve své zemi a to v tomto roce.

Česká republika neuspěla se svou žádostí o pořadatelství UNICA 2016

Česká republika neuspěla se svou žádostí o pořadatelství UNICA 2016. Světová soutěž se v roce 2016 uskuteční v Rumunsku.

Videohobby 2014/3

Ve středu 17. září 2014 vychází třetí číslo letošního roku časopisu VIDEOHOBBY. Členové ČVU jej obdrží prostřednictvím svých klubů. Z obsahu vyjímáme: zpravodajství z celostátní soutěže a dalších přehlídek neprofesionálního filmu, informace o ostatních filmových soutěžích, recenze vybraných filmů a další.

Bude v České republice v roce 2016 UNICA?

Po uskutečnění prvoplánových jednání s představiteli města Blansko a vyjasnění základních okruhů, bylo rozhodnuto, že Český výbor UNICA a město Blansko požádají kongres UNICA o pořádání světového filmového festivalu UNICA v roce 2016 v České republice.

Česká kolekce filmů na UNICA 2014

Jednotlivá občanská sdružení zaobírající se filmem, sdružená do Českého výboru UNICA - Celostátního svazu neprofesionálního filmu byla požádána, aby po ukončení krajských kol navrhla filmy do kolekce České republiky na světovou soutěž UNICA, která se v roce letošním uskuteční v Piešťanech na Slovensku, v posledním srpnovém týdnu. Sešlo se celkem osm tipů v celkové délce projekce 96,5 minuty. Kvalita filmů byla ověřena při projekci na Celostátní soutěži neprofesionálních filmů v Ústí nad Orlicí. Odborná skupina pro výběr měla k dispozici 60 minut projekce včetně tříminutových přestávek mezi filmy. Po konzultaci s porotou i s některými experty byla schválena kolekce tří filmů.

Videohobby 2014/2

Ve 23. týdnu vychází druhé číslo letošního roku časopisu VIDEOHOBBY. Členové ČVU jej obdrží prostřednictvím svých klubů. Z obsahu vyjímáme: zpravodajství z krajských přehlídek neprofesionálního filmu, informace o ostatních filmových soutěžích, recenze vybraných filmů, a další.

Český videosalon 2014 - Informace

Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby Český Videosalon 2014 se koná 13. - 14. června 2014 v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Všichni účastníci hradí při prezenci startovní poplatek 100 Kč, který zahrnuje náklady na vstup do Kulturního domu, programového průvodce, společenský večer s rautem a hudbou. Pozvaným autorům je hrazeno pouze ubytování. Stravování si hradí všichni účastníci sami (včetně pozvaných) a lze jej objednat individuálně na přiložené přihlášce - objednávce. Doprovod, spoluautoři a návštěvníci soutěže si hradí náklady na ubytování a stravování v plném rozsahu sami.

Zlaté slunce 2014 - Informace

Vážení přátelé, mladí filmaři, zveme Vás co nejsrdečněji na 61. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby – 11. ročník ZLATÉ SLUNCE - Český Videosalon 2014, který se bude konat v Ústí nad Orlicí ve dnech 12. - 13. 6. 2014. Soutěžní kategorie školních filmů A – B pro žáky základních a středních škol se uskuteční (A - základní školy, B - střední školy) v Kulturním domě (tamtéž diskuse k promítnutým filmům a vyhlášení výsledků již ve čtvrtek 12. 6. 2014 večer.)

Z jednání členské schůze ČVU-CSNF ČR dne 5. dubna 2014 v Praze

Jednání členské schůze ČVU-CANF ČR bylo svoláno na uvedený termín a proběhlo za účasti zástupců subjektů sdružených ve Svazu.

Zprávu revizní komise o činnosti ČVU za rok 2013 přednesla členka revizní komise pí Eva Oherová. Zpráva byla zpracována ke dni 22. března 2014 a obsahovala v závěru to, že hospodaření o.s. probíhalo v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. O účetnictví a finanční transakce byly schváleny pověřenými osobami.

První dopis prezidenta UNICA v roce 2014

Vážení přátelé filmu, nový rok nám nedávno začal.  A je možné očekávat, že bude stimulující - nebo alespoň tak provokativní, jako byl ten minulý. Program bodů se objevilo na programu jednání výboru a ne všechny budeme schopni připravit pro rozvažování na jednání generálního shromáždění naší organizace v závěru měsíce srpna v Piešťanech na Slovensku,. Projednání některých z těchto bodů není možné bez předchozího stanoviska národních federací. Výbor však přesto bude vytvářet všechny předpoklady pro platformu nezbytnou pro tento účel. Některé specifické položky vyvolávají potřeby pro jejich komentování.

Videohobby 2014/1

Český výbor UNICA vydal první číslo letošního ročníku časopisu VIDEOHOBBY. Časopis je určen filmovým amatérům a dalším milovníkům tohoto žánru. V časopise se dozvíte novinky z oblasti nezávislého filmu, recenze filmů, které byly promítány na celostátních soutěžích i na světovém festivalu UNICA od filmových a televizních profesionálů.

Český výbor UNICA zve do svých řád další nové spolky, které se o daný obor zajímají

ZLATÉ SLUNCE 2014 – ČESKÝ VIDEOSALON

61. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – školní kategorie 12.–13. června 2014, Ústí nad Orlicí

ČESKÝ VIDEOSALON 2014

61. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby 12.–14. června 2014, Ústí nad Orlicí

Dopis prezidenta UNICA – prosinec 2013

Komuniké výboru UNICA všem členským federacím

Je povinností výboru oznámit, že během festivalu UNICA 2013 ve Fieberbrunnu  (Rakousko) došlo k incidentu, který je v historii této organizace jedinečný.

Na základě požadavku francouzské federace FFCV a po opakovaných jednáních okolo oprávněnosti stížnosti  autor filmu přiznal, že velká část jeho filmu byla zkopírována s obrazem, zvukem a komentářem z německé verze mezinárodní  televizní produkce s názvem „Genesis II a Man created nature“.

Zemřel člen výboru UNICA

14. ledna 2014 odešel ve věku 84 let pan Stanislaw Puls, známý jako Stani. Byl pohřben ve svém rodném městě Bydgoszcz.

Zápis z jednání členské schůze ČVU-CSNF ČR dne 19. října 2013 v Art mini Café Praha

Jednání členské schůze subjektů sdružených v ČVU-CSNF ČR bylo svoláno prezidentem o.s. ing. Janem Vačlenou na uvedený termín a proběhlo za účasti podle přiložené prezenční listiny a s následujícím programem: 1. Informace o činnosti ČVU za dosavadní období roku 2013, 2. Úprava volebního řádu, 3. Volby do vedení ČVU, 4. Rozprava o návrhu programu činnosti ČVU na rok 2014, 5. Další diskuze, 6. Závěr.

42. festival národů v Rakousku (6.–12. července 2014)

42. festival národů se bude konat od 6. - 12. července 2014 v kině "Lichtspiele Lenzing" poblíž jezera Attersee v horním Rakousku. Nabízíme prvotřídní prezentaci filmů a další doprovodné kulturní programy. Každý film projde otevřenou diskuzí do které se budou moci zapojit autoři, porota i ostatní návštěvníci festivalu.

UNICA 2013

Fieberbrunn, obec v okrese Kitzbuhel, kde v sobotu skončil světový festival nekomerčních filmů. Vyhlášení výsledků předcházel Kongres, který projednával stěžejní záležitosti filmařů. Kongresu se za Českou republiku zúčastnili Jan Vačlena a Ladislav Františ.

Stránky

Subscribe to Front page feed

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013-2016 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec